Saturday, 27 October 2012

Video

Membilang secara menaik & menurun 

 

 

Menamakan nombor hingga 10 

 

Friday, 26 October 2012

belajar membilang


1 2 3 sayang semuanya..


belajar berhitung bersama diva 

 Lagu Matematik

 

Lagu  Matematik


  • Lagu  Matematik  sesuai  diaplikasi  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran,  khususnya  bagi  kumpulan sederhana  dan  lemah. 

  • Terciptanya  lagu  matematik  ini  adalah  bertujuan  membantu  murid  menghafal,  mengingati  dan  memahami segala  yang  berkaitan  dengan   Matematik .

  • Penggunaan  lagu  dalam  kelas  menjadikan  suasana  pengajaran  dan  pembelajaran   lebih  menyeronokkan dengan  cara  yang  lebih  mudah,  berkesan  dan efektif. 

  • Murid-murid  akan  belajar   Matematik  dengan  riang  dan  seronok.  Mereka  tidak  berasa  bosan  kerana belajar  sambil  menyanyi.
Thursday, 25 October 2012

Matlamat Prasekolah


Pendidikan Prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur emapt hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani,emosi,rohani,intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat,menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan,kreatif dan bermakna.Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran ,menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.